Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Artículos y Documentos, Federación Foros por la Memoria

El Fòrum de Tarragona per la Memòria deixar la Comissió Lluís Companys si el PSC segueix formant part d’ella

Fòrum de Tarragona per la Memòria, | 17 febrero 2017

El PSC es va abstenir en una moció demanant l’anul•lació del judici i la sentència de Companys

 

COMUNICAT

El passat 23 d’octubre de 2016, en el Ple de l’Ajuntament de Tarragona i coincidint amb el 75è aniversari de l’afusellament del President de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys, es va aprovar una moció demanant l’anul•lació del judici i la sentència que va acabar amb el seu afusellament el 15 d’octubre de 1940.

Amb aquesta moció la Corporació insta al Govern Central a anul•lar la sentència del judici sumaríssim i a realitzar totes les actuacions pertinents perquè l’honor del President Companys sigui reparat i també habilitar el procés administratiu necessari perquè el Consell de Ministres tramiti el corresponent certificat de nul•litat.

La moció va ser aprovada amb els suports de CIU, ERC, CUP i ICV, el PSC i C’s es van abstenir i el PP hi va votar en contra.

A Tarragona fa uns anys es va crear la Comissió Lluís Companys, per organitzar cada 15 d’octubre (dia de l’afusellament del President Companys) els actes de record del magnicidi. En aquesta Comissió hi ha partits polítics, sindicats i altres entitats.

El PSC és un dels partit polítics membre de la Comissió. Costa d’entendre l’abstenció d’aquesta partit davant la moció presentada, i afortunadament aprovada. I costa més d’entendre quan el PSC/PSOE és un partit polític que va patir tota la repressió de la dictadura, que té militants afusellats per totes les cunetes del país i era partit membre del govern legítim de la República. Potser aquesta incomprensible abstenció té a veure amb el pacte de govern que ha format amb el PP a la nostra ciutat. Un PP que avui s’erigeix com a garant de la Constitució i la democràcia, però encara no ha condemnat l’acció anticonstitucional de l’alzamiento nacional que va suposar  l’enderrocament del govern legítim i democràtic de la Segona Repùblica. Com tampoc encara no reconeix el règim del general Franco com una dictadura militar. Amb un soci com aquest, no és estrany que el PSC miri cap un altre costat i s’oblidi de la seva història i dels valors republicans del socialisme. La seva abstenció a la moció és del tot injustificable.

Amb aquesta reflexió el Fòrum de Tarragona per la Memòria, com entitat integrant de la Comissió Lluís Companys, comunica a totes les altres organitzacions que en formen part, i a tota la ciutadania de Tarragona, la seva decisió de deixar aquesta Comissió si el PSC continua formant-ne part. Valorem finalment que no ens correspon a nosaltres dir el que ha de fer el PSC per esmenar la seva posició.

 

COMUNICADO

El pasado 23 de octubre de 2016, en el Pleno del Ayuntamiento de Tarragona y coincidiendo con el 75 aniversario del fusilamiento del Presidente de la Generalidad de Cataluña Lluís Companys, se aprobó una moción pidiendo la anulación del juicio y la sentencia que acabó con su fusilamiento el 15 de octubre de 1940.

Con esta moción la Corporación insta al Gobierno Central a anula la sentencia del juicio sumarísimo ya realizar todas las actuaciones pertinentes para que el honor del presidente Companys sea reparado y también habilitar el proceso administrativo necesario para que el Consejo de Ministros tramite el correspondiente certificado de nulo • dad.

La moción fue aprobada con los apoyos de CiU, ERC, CUP e ICV, PSC y Ciutadans se abstuvieron y el PP votó en contra.

En Tarragona hace unos años se creó la Comisión Lluís Companys, para organizar cada 15 de octubre (día del fusilamiento del presidente Companys) los actos de recuerdo del magnicidio. En esta Comisión hay partidos políticos, sindicatos y otras entidades.

El PSC es uno de los partido políticos miembro de la Comisión. Cuesta entender la abstención de esta partido ante la moción presentada, y afortunadamente aprobada. Y cuesta más de entender cuando el PSC / PSOE es un partido político que sufrió toda la represión de la dictadura, que tiene militantes fusilados por todas las cunetas del país y era partido miembro del gobierno legítimo de la República. Quizás esta incomprensible abstención tiene que ver con el pacto de gobierno que ha formado con el PP en nuestra ciudad. Un PP que hoy se erige como garante de la Constitución y la democracia, pero aún no ha condenado la acción anticonstitucional del alzamiento nacional que supuso el derrocamiento del gobierno legítimo y democrático de la Segunda Repùblica. Como tampoco aún no reconoce el régimen del general Franco como una dictadura militar. Con un socio como este, no es extraño que el PSC mire hacia otro lado y se olvide de su historia y de los valores republicanos del socialismo. Su abstención a la moción es del todo injustificable.

Con esta reflexión el Foro de Tarragona por la Memoria, como entidad integrante de la Comisión Lluís Companys, comunica a todas las otras organizaciones que forman parte, ya toda la ciudadanía de Tarragona, su decisión de dejar esta Comisión si el PSC sigue formando -ne parte. Valoramos finalmente que no nos corresponde a nosotros decir lo que debe hacer el PSC para enmendar su posición.

Fòrum de Tarragona per la Memòria