Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Artículos y Documentos

Campaña de Memòria de Mallorca contra la pervivencia de los símbolos Franquistas

Memòria de Mallorca, | 1 octubre 2009

Campanya de Memòria de Mallorc contra la pervivència dels símbols Franquistes

Estimats amics 

Amb aquestes ratlles vos vull convidar a adherir-vos a la campanya encetada per Memòria de Mallorca contra la pervivència dels símbols Franquistes, en especial contra el monument dedicat a honorar el feixisme i al creuer “Baleares” erigit al Parc de Sa Feixina de Palma de Mallorca. Memòria de Mallorca va presentar el 17 de juliol una instància a l’ajuntament de Ciutat de Mallorca, per que s’eliminassin tot un seguit de carrers amb toponímia Franquista i Nazi i els monuments feixistes que encara queden a la ciutat.

Han passat tres mesos i el silenci ha sigut la resposta del govern progressista de Ciutat. Pel silenci i per la campanya de determinats col·lectius i particulars que demanen la seva pervivència, vos convit a adherir-vos a la nostra campanya que pretén democratitzar els espais públics de Ciutat i que vol ser al mateix temps un homenatge a les víctimes del Feixisme de la guerra civil i de la dictadura Franquista.

Rebeu una cordial salutació

Marçal Isern

 

——————————————- ————————–

 

Queridos amigos

Con estas líneas os quiero invitar a adheriros a la campaña iniciada por Memoria de Mallorca contra la pervivencia de los símbolos franquistas, en especial contra el monumento dedicado a honrar el fascismo y el crucero “Baleares” erigido en el Parque de Sa Feixina de Palma de Mallorca. Memoria de Mallorca presentó el 17 de julio una instancia al ayuntamiento de Palma de Mallorca, para que se eliminasen  una serie de calles con toponimia  Franquista y Nazi y los monumentos fascistas que todavía quedan en la ciudad. Han pasado tres meses y el silencio ha sido la respuesta del gobierno progresista de Palma. Por el silencio y por la campaña de determinados colectivos y particulares que piden su supervivencia, os invito a adheriros a nuestra campaña que pretende democratizar los espacios públicos de Palma de Mallorca y que quiere ser al mismo tiempo un homenaje a las víctimas del fascismo de la guerra civil y la dictadura Franquista.

Recibid un cordial saludo

Marçal Isern