Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Agenda

Barcelona: Concentració “Veritat, Justícia i Reparació”

Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes, | 25 noviembre 2009

Sábado 28 de noviembre a las 12 horas en la plaza de Sant Jaume

 

 

CONCENTRACIÓ: VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ.

28 DE NOVEMBRE DE 2009. 12 HORES PLAÇA SANT JAUME.

 

Aquest mes de novembre s’ha continuat commemorant la mort del dictador arreu de l’estat espanyol, a Catalunya també. L’Església ha format part d’aquesta lloa al genocida, que dos mesos abans de la seva desaparició material, va signar cinc condemnes a mort sense que li tremolés el pols i que van ser executades amb urgència. Dies després sortiria al balcó acompanyat pel seu sucesor, per a reafirmar-se en els seus crims. Així doncs, el colpista va acabar com va començar, assassinant.

Al Valle de los Caídos, aquest any, com cada any, Franco ha rebut el seu homenatge, 700 persones van cantar els himnes feixistes i van gaudir d’una missa en honor del seu General. La Llei de la Memòria hauria d’evitar aquests tipus d’actes d’enaltiment del feixisme, però les greus mancances d’aquesta i la falta de compliment del seu deplorable articulat, manquen el respecte a les víctimes, als lluitadors antifeixistes, que van deixar la seva vida construint el somni delirant del dictador, la seva tomba. És un motiu més per demanar urgentment una nova llei que contempli de debò els preceptes de VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ.

Les víctimes del franquisme han de poder gaudir de totes les garanties jurídiques i han de ser emparades pels Drets Humans, igual que qualsevol altra víctima de crims de lesa humanitat, aquells que no prescriuen fins que no es fa justícia.

La Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes es rebel·la contra “el atado y bien atado” de l’assassí Franco, contra les estructures de poder i jurídiques que emparen el seu llegat dictatorial, contra el dèficit democràtic d’un estat que permet que les víctimes d’una dictadura feixista, que va implantar el terror durant 40 anys, segueixin sense rebre justícia, contra la mentida i la covardia d’aquells que ens diuen que no és possible fer més en aquest ordre hereu d’una anomalia feixista. Si es pot fer més, hi ha juristes solvents que ho diuen sense embuts i remarquen que a part de les pors polítiques, darrera d’aquestes postures, el que hi ha és una por econòmica, por a les indemnitzacions derivades de l’anul·lació per llei dels judicis franquistes. Aquesta por no ha existit quan els que han recuperat el seu patrimoni, com calia, han estat els partits i els sindicats, potser estan aquests per sobre dels ciutadans?. Els països que han sofert la lacra del feixisme han carregat amb la responsabilitat vers les víctimes dels seus règims totalitaris, Alemanya, o del col·laboracionisme amb aquests règims, França, i encara estan indemnitzant a les víctimes del feixisme, no tant sols els seus ciutadans, sinó a víctimes d’arreu del món.

L’estat espanyol té un deute ineludible vers tots els ciutadans que van ser víctimes de crims contra la humanitat, i com diuen juristes especialitzats en Dret Penal Internacional, aquest tard o d’hora, més aviat del que es pensa, haurà de fer front a la seva responsabilitat davant la Justícia.

La Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes us convoca una vegada més a reclamar VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ, aquest dissabte 28 de novembre a les 12 hores a la plaça Sant Jaume. Exigirem l’anul·lació dels judicis del franquisme, pas indiscutible per a la regeneració democràtica, per a la declaració de la il·legalitat de la dictadura feixista, de les seves lleis i dels seus tribunals repressors. Acabem d’una vegada amb aquest lligam fort, amb aquest “atado y bien atado” que encara és present i que és una llosa pel progrés, per la democràcia i per les llibertats. Prou impunitat!

 

 

CASTELLÀ

Este mes de noviembre se ha continuado conmemorando la muerte del dictador en todo el estado español, en Catalunya también. La Iglesia ha formado parte de esta loa al genocida, que dos meses antes de su desaparición material, firmó cinco condenas a muerte sin que le temblara el pulso y que fueron ejecutadas con urgencia. Días después salía al balcón acompañado por su sucesor, para reafirmarse en sus crímenes. Así pues, el golpista acabó como comenzó, asesinando.

En el Valle de los Caídos, este año, como cada año, Franco ha recibido su homenaje, 700 personas cantaron los himnos fascistas i disfrutaron de una misa en honor de su General. La Ley de la Memoria tendría que evitar este tipo de actos de enaltecimiento del fascismo, pero las graves carencias de esta y la falta de cumplimiento de su deplorable articulado, faltan el respeto a las víctimas, a los luchadores antifascistas, que dejaron su vida construyendo el sueño delirante del dictador, su tumba. Es un motivo más para pedir urgentemente una nueva ley que contemple los preceptos de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

Las víctimas del franquismo tienen que poder disfrutar de todas las garantías jurídicas y tienen que ser amparadas por los Derechos Humanos, igual que cualquier otra víctimas de crímenes de  lesa humanidad, aquellos que no prescriben hasta que no se hace justicia.

La Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes se rebela contra “el atado y bien Atado” del asesino Franco, contra las estructuras de poder y jurídicas que amparan su legado dictatorial, contra el déficit democrático de un estado que permite que las víctimas sigan sin recibir justicia, contra la mentira y la cobardía de aquellos que nos dicen que no es posible hacer más en este orden heredero de una anomalía fascista. Si se puede hacer más, hay juristas solventes que lo dicen sin tapujos y que remarcan que a parte de los miedos políticos, detrás de estas posturas, lo que hay es un miedo económico, miedo a las indemnizaciones derivadas de la anulación de los juicios franquistas. Este miedo no ha existido cuando los que han recuperado  su patrimonio , como debía de ser, han sido los partidos y los sindicatos, puede ser que estos estén por encima de los ciudadanos? Los países que han sufrido la lacra del fascismo han cargado con la responsabilidad hacia las víctimas de sus regímenes totalitarios, Alemania, o del colaboracionismo con estos regímenes, Francia, i todavía están indemnizando a las víctimas del fascismo, no tan sólo a sus ciudadanos, sino a víctimas de todo el mundo.

El estado español tiene una deuda ineludible hacia todos los ciudadanos que fueron víctimas de crímenes contra la humanidad y como dicen juristas especializados en Derechos Penal Internacional, el estado tarde o temprano, antes de lo que se piensa, tendrá que hacer frente a su responsabilidad delante de la Justicia.

La Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes os convoca una vez más a reclamar VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, este sábado 28 de noviembre a las 12 horas en la plaza de Sant Jaume. Exigiremos la anulación de los juicios del franquismo, paso indiscutible para la regeneración democrática, para la declaración de ilegalidad de la dictadura fascista, de sus leyes y tribunales represores. Acabemos de una vez con el “atado y bien atado” que todavía está presente i que es una losa para el progreso, para la democracia y para las libertades. ¡Basta de impunidad!

 

MESA DE CATALUNYA

mesacatalunya@gmail.com

http://mesadecatalunya.blogspot.com

 

 

baixllrepublica@gmail.com

http://baixrepublica.blogspot.com