Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Artículos y Documentos

Nota de premsa de Memòria de Mallorca

Memòria de Mallorca, 14-07-2010 | 19 julio 2010

Sobre les notícies aparegudes al Diario de Mallorca sobre possibles denúncies per robatoris de nins durant el Franquisme

 

Memòria de Mallorca.

Inscrita al registre d’associacions de les Illes Balears amb el no 311000005907 – C.I.F G57454795

tempsdelamemoria@gmail.com

Memòria de Mallorca vol puntualitzar algunes de les informacions aparegudes a l’edició digital del Diario de Mallorca de dia 14 de juliol de 2010 i la notícia apareguda en premsa el dia 15 del mateix mes.

Per que en quedi constància Memòria de Mallorca, per temes totalment operatius i prioritaris, no te previst denunciar a davant la justícia els possibles casos de desaparicions i robatoris d’infants, ocorreguts durant la dictadura feixista del General Franco. Memòria de Mallorca no descarta que aquestes desaparicions es produïssin a Mallorca, però no en te ni constància oral ni documental. Els testimonis als que fa al·lusió el Diario de Mallorca, tan sols xerren de casos nins reclosos amb les seves mares empresonades il·legalment per motius polítics a al presó de Ca’n Sales, avui la Biblioteca de mateix nom. D’aquests testimonis no se’n pot extreure la conclusió de que a la presó de dones de Ca’n Sales es produïssin aquests delictes, per lo que consideram que el redactor de Diario de Mallorca ha cercat un titular i no pas una notícia fonamentada amb dades objectives i creïbles.

Memòria de Mallorca, per altra banda, no te cap relació amb el Sr. Emilio Silva, president de la Asociación per la Recuperación de la Memòria Histórica de El Bierzo i no de “España” com erròniament és fa referència a la notícia apareguda a l’edició digital del Diario de Mallorca del passat dia 14 de juliol. Tot i que les dues associacions van compartir sigles durant un temps, la coincidència de fins, metodologies i objectius, difereixen en el fons i les formes. Sense que això sigui un menyspreau al objectius i la feina de recuperació de la Memòria Històrica feta per l’ARMH del Bierzo durant aquests anys. Memòria de Mallorca vol puntualitzar que la nostra associació no és i no ha estat mai una filial, franquícia o delegació de l’ARMH del Bierzo del Sr. Silva i esperam que d’ara en endavant el Diario de Mallorca no es deixi endur per la similitud de sigles o similars. Ambdues associacions son totalment independents l’una de l’altra, tot i que no renunciam a possibles col·laboracions, com la que ens va dur a coincidir en la denúncia presentada a l’AN ara fa 4 anys i per la qual ha sigut suspés el jutge Baltasar Garzón.Memòria de Mallorca vol fer públic el seu malestar amb el Consell de Mallorca, per la no inclusió de la nostra associació en les jornades emmarcades dins el curs Interpretacions sostenibles de l’espai local. Memòria de Mallorca no entén que es convidi al Sr. Emilio Silva per tractar l’importància del mon local i la Memòria Històrica, quan el Sr.Silva desconeix totalment la realitat “local” de la Memòria Històrica i el col·lectiu que més ha treballat aquest tema en els darrers anys a nivell local de Mallorca ha sigut Memòria de Mallorca.

Per tot lo anteriorment exposat, Memòria de Mallorca vol fer públic la següent nota:

Exigim que els responsables del Diario de Mallorca rectifiquin de manera immediata i satisfactòria la notícia apareguda a l’edició digital i impresa, relatives a la possible denúncia de Memòria de Mallorca sobre les desaparicions de nins a Mallorca durant la dictadura.

Demana que d’ara en endavant les notícies sobre Memòria de Mallorca rebin la oportuna confirmació per part dels portaveus i responsables autoritzats de la nostra associació, en ales d’una major claredat i correcció informativa, que de segur beneficiarà a tothom, no creant falses expectatives en un col·lectiu, el dels repressaliats pel feixisme, sotmesos a dècades d’abandó institucional i mediàtic.

I finalment demanam que d’ara en endavant no es confonguin les associacions ARMH del Bierzo dels Sr. Silva i Macias amb Memòria de Mallorca, que estan plenament i correctament inscrites al registres d’associacions pertinents.

Memòria de Mallorca 15 de juliol de 2010.

http://www.memoriadelesilles.org/?p=771