Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Artículos y Documentos

Los últimos símbolos nazis de Europa

Marçal Isern. Diariodemallorca.es, 01-03-2011 | 2 marzo 2011

Hace un año, que el muy progresista ayuntamiento de Palma decidió no derribar el monumento de sa Feixina

Els darrers símbols nazis d´Europa

MARÇAL ISERN

El passat dia 27 de gener, les primeres autoritats de la nostra comunitat autònoma, tots els partits polítics amb representació al Parlament balear i els representants de la comunitat jueva a les Illes, van homenejar als sis milions de jueus assassinats durant el règim del terror nacionalsocialista. Val a dir que l´homenatge era incomplet, per que no hi eren presents els representats de les altres comunitats exterminades a Auschwitz, Treblinka o Mauthaussen, els gitanos, els homosexuals o els protestants, sense oblidar als republicans espanyols, per citar-ne tan sols uns exemples. Fins fa poc la capital balear tenia el vergonyós honor de ser la darrera capital europea on s´erigien dos homenatges al nazisme en les vies públiques: un era el carrer dedicat al militar feixista José Alemany Vich, membre de la División Azul mort en combat el juliol de 1943 durant l´invasió de l´Unió Soviètica i condecorat amb la creu de ferro pels seus aliats alemanys. L´altra era, i és, el monument dedicat a la memòria dels mariners i del creuer de guerra del bàndol feixista de la Guerra Civil “Baleares”, enfonsat el març del 1938 durant un combat amb l´escuadra republicana. Afortunadament i gràcies a les demandes de Memòria de Mallorca el carrer dedicat al comandant Alemany fou retirat i substituït per un altra, del segon homenatge públic no en podem dir el mateix.

Aquell març del 38, les aigües del mediterrani es van empassar juntament amb les restes flamejants del “Baleares”, un mariner de la Kriegsmarine la marina de guerra Alemanya, membre de la Legión Kondor que donava assistència tècnica a la dotació del creuer de guerra en matèria d´acústica i d´hidrofons. Era la Legión Kondor, l´aportació nazi a l´esforç de guerra del feixisme espanyol contra la democràcia republicana i responsable de les primeres matances de civils indefensos a Gernika o Barcelona. Com el comandant Alemany Vich, el mariner Jürgen Jensen van jurar fidelitat absoluta i cega al führer Adolf Hitler, com a cap de l´estat i com a comandant suprem de les forces armades alemanyes. Eren per tant i seguint la lògica i les sentències del tribunal de Nüremberg, responsables de col·laboració en l´extermini massiu dels untermenschen, els éssers infrahumans que calia esborrar de la història. Com a homenatge pòstum, al mariner Jensen li van dedicar una placa, amb esvàstica i tot, a la base naval de San Fernando a Càdis, que actualment es pot veure al museu naval de la ciutat. Tots sabem el que representa per a les seves víctimes i pels seus familiars i descendents aquell símbol gamat, no cal que ens hi esplaiem ja que s´explica per si sol.

Però costa de creure que a les primeres autoritats de les illes, als partits polítics i als representants de la comunitat jueva a les illes, si que se´ls hi hagi de recordar. Estic més que segur que si el monument de sa Feixina, dedicat a uns assassins, responsables de crims contra la humanitat a Màlaga, a Castelló o a Tarragona, hagués dut una esvàstica i no pas l´àguila feixista, no hauríem trobat cap partit polític, ni cap associació patrimonial ni de veïnats que s´hagués oposat a la seva demolició amb efecte immediat i retroactiu. Però resulta que l´àguila representa manco violacions dels drets humans i aquests crims son “contextualitzables”, no pas com els nazis que foren jutjats i condemnats després de la caiguda del règim feixista alemany. La victòria de les armes feixistes durant la Guerra Civil asseguraren, tot i els canvis polítics, la supervivència i l´imortalitat de la seva monumentalitat victòrica i del seu extermini nacional.

Ara fa un any, que el molt progressista ajuntament de Palma va decidir no esbucar el monument de sa Feixina i dedicar-lo a totes les víctimes de totes les guerres, tot i les demandes de Memòria de Mallorca i d´un sector de la societat civil mallorquina. Resulta difícil veure el monument de sa Feixina com homenatge als SS de Mauthaussen i als nins que morien de fam al gueto de Varsovia o als camps nazis. Ara que tenim el temps en perspectiva, ens adonam encara més de l´injustícia d´aquella curiosa decisió “salomònica”, curiosa per que no van contar mai amb una de les parts afectades i de que el temps i les decisions polítiques engrandeixen les ferides de l´holocaust i de la Guerra Civil. Si algun cataclisme natural no ho evita, per que els cataclismes humans ja hem vist que son material de contextualització, el monument del “Baleares” seguirà sent el darrer homenatge públic al nazisme en una capital europea. I els homenatges públics al nazisme a l´europa democràtica estan prohibits i son il·legals. Algú els hi hauria de dir als nostres representants polítics. La història ens ho diu, la seva gent els hi reclama, els seus màrtirs els hi ho exigeixen.

Los últimos símbolos nazis de Europa

MARÇAL ISERN

El pasado día 27 de enero, las primeras autoridades de nuestra comunidad autónoma, todos los partidos políticos con representación en el Parlamento balear y los representantes de la comunidad judía en las Islas, fueron homenajeado a los seis millones de judíos asesinados durante el régimen del terror nacionalsocialista. Cabe decir que el homenaje era incompleto, porque no estaban presentes los representantes de las otras comunidades exterminadas en Auschwitz, Treblinka o Mauthaussen, los gitanos, los homosexuales o los protestantes, sin olvidar a los republicanos españoles, por citar tan sólo unos ejemplos. Hasta hace poco la capital balear tenía el vergonzoso honor de ser la última capital europea donde se erigían dos homenajes al nazismo en las vías públicas: uno era la calle dedicada al militar fascista José Alemany Vich, miembro de la División Azul muerto en combate el julio de 1943 durante la invasión de la Unión Soviética y condecorado con la cruz de hierro por sus aliados alemanes. La otra era, y es, el monumento dedicado a la memoria de los marineros y del crucero de guerra del bando fascista de la Guerra Civil “Baleares”, hundido en marzo de 1938 durante un combate con la escuadra republicana. Afortunadamente y gracias a las demandas de Memoria de Mallorca la calle dedicada al comandante Alemán fue retirado y sustituido por otro, del segundo homenaje público no podemos decir lo mismo.

Aquel marzo del 38, las aguas del mediterráneo se tragaron junto con los restos llameantes del “Baleares”, un marinero de la Kriegsmarine la marina de guerra Alemania, miembro de la Legión Kondor que daba asistencia técnica a la dotación del crucero de guerra en materia de acústica id’hidrofons. Era la Legión Kondor, la aportación nazi esfuerzo de guerra del fascismo español contra la democracia republicana y responsable de las primeras matanzas de civiles indefensos en Gernika o Barcelona. Como el comandante Alemany Vich, el marinero Jürgen Jensen juraron fidelidad absoluta y ciega al führer Adolf Hitler, como jefe del estado y como comandante supremo de las fuerzas armadas alemanas. Eran por lo tanto y siguiendo la lógica y las sentencias del Tribunal de Nüremberg, responsables de colaboración en el exterminio masivo de los untermenschen, los seres infrahumanos que había que borrar de la historia. Como homenaje póstumo, al marinero Jensen le dedicaron una placa, con esvástica y todo, en la base naval de San Fernando en Cádiz, que actualmente se puede ver en el museo naval de la ciudad. Todos sabemos lo que representa para sus víctimas y por sus familiares y descendientes aquel símbolo gamat, no hace falta que nos desahogad ya que se explica por sí solo.

Pero cuesta creer que a las primeras autoridades de las islas, los partidos políticos ya los representantes de la comunidad judía en las islas, si que se les tenga que recordar. Estoy más que seguro que si el monumento de sa Feixina, dedicado a unos asesinos, responsables de crímenes contra la humanidad en Málaga, en Castellón o Tarragona, hubiera llevado una esvástica y no el águila fascista, no podíamos encontrar ningún partido político, ni ninguna asociación patrimonial ni de vecinos que se hubiera opuesto a su demolición con efecto inmediato y retroactivo. Pero resulta que el águila representa menos violaciones de los derechos humanos y estos crímenes son “contextualitzables”, no como los nazis que fueron juzgados y condenados tras la caída del régimen fascista alemán. La victoria de las armas fascistas durante la Guerra Civil aseguraron, a pesar de los cambios políticos, la supervivencia il’imortalitat de su monumentalidad Victorica y de su exterminio nacional.

Hace un año, que el muy progresista ayuntamiento de Palma decidió no derribar el monumento de sa Feixina y dedicarlo a todas las víctimas de todas las guerras, a pesar de las demandas de Memoria de Mallorca y de un sector de la sociedad civil mallorquina. Resulta difícil ver el monumento de sa Feixina como homenaje a los SS de Mauthaussen y los niños que morían de hambre en el gueto de Varsovia o en los campos nazis. Ahora que tenemos el tiempo en perspectiva, nos damos cuenta aún más de la injusticia de aquella curiosa decisión “salomónica”, curiosa por que no contaron nunca con una de las partes afectadas y de que el tiempo y las decisiones políticas agrandan las heridas del holocausto y de la Guerra Civil. Si algún cataclismo natural no lo evita, por que los cataclismos humanos ya hemos visto que son material de contextualización, el monumento del “Baleares” seguirá siendo el último homenaje público al nazismo en una capital europea. Y los homenajes públicos al nazismo europa democrática están prohibidos y son ilegales. Alguien les debería decir a nuestros representantes políticos. La historia nos lo dice, su gente les reclama, sus mártires se lo exigen.

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/03/01/els-darrers-simbols-nazis-deuropa/649563.html