Federación Foros por la Memoria
Comunicados y Documentos de la Federación
Noticias
Agenda
Artículos y Documentos
Home » Artículos y Documentos

L’ofensa actual del Valle de los Caídos pesarà sobre Zapatero i Jaúregui

Joan Tardà, 19.03.2013 | 20 marzo 2013

Tardá_05bLo que no tiene ningún tipo de perdón radica en cómo actuaron los cabecillas del PSOE posteriormente

Llegeixo als diaris que avui TV3 estrena un documental (“Avi, et treuré d’aquí”) sobre el Valle de Los Caídos, raó per la qual convé de tenir presents alguns fets. D’entrada, cal recordar que el PSOE impedí l’aprovació d’una veritable Llei de la Memòria que fes justícia a les víctimes i encolomaren a IU, CiU i PNB un veritable frau fet llei, que altrament acceptaren. Ni s’encarava la resolució del greuge insultant de l’existència del Valle de los Caídos, ni contenia el reconeixement jurídic de les víctimes com a tals, impedia l’anul•lació de les sentències, obviava la reparació de danys, etc… En definitiva, res de tot allò que contenen altres lleis aprovades en societats que patiren, també, passats feixistes, i que han fet de debò els deures. L’Estat espanyol, doncs, continua essent una anomalia, de manera que avui es parla arreu del model espanyol d’impunitat.

En iniciar-se la segona legislatura de Rodríguez Zapatero ens rebutjaren una proposta de modificació de la Llei i cap al 2011 hi tornàrem. Arran d’una interpel•lació feta al ministre Jauregui (crec que està penjada a youtube) plantejàrem la necessitat d’encarregar a una comissió d’experts forenses i arqueòlegs, d’acord amb l’associació de familiars que tenen persones enterrades al Valle de los Caídos, l’elaboració d’un informe sobre les mesures que caldria prendre per fer possible la localització i la identificació de les restes de les persones enterrades a fi de facilitar-ne l’exhumació i trasllat. El PSOE hi votà en contra.

En el debat, el PSOE (Jaúregui) argumentà que tècnicament era difícil i que costaria massa, per la qual cosa des de la tribuna vam deixar dit que ja era hora de demanar a algunes empreses que paguessin. Sí, les empreses (Huarte, Dragados y Construcciones), que van fer gran acumulacions de capital construint el Valle de los Caídos amb treball republicà esclau.

Al cap d’un temps, el PSOE, atenent a la vergonya que suposa arreu del món l’existència del Valle de los Caídos semblà que volia corregir-se. El ministre Jaúregui ens va venir a veure i ens va comunicar que volien posar-s’hi i que havien pensat de crear una Comissió d’Experts per tal que conclogués què podia fer-se amb el Valle de los Caídos, que estaven disposats a fer quelcom i que proposéssim el nom d’un expert per integrar-s’hi. I proposàrem Ricard Vinyes. També hi van participar dos catalans més, Carme Molinero i Hilari Raguer, el qual possiblement devia ser proposat per CiU.

Uns mesos abans, pocs, d’acabar la legislatura, la Comissió d’Experts va cloure els treballs. Val a dir que Esquerra no les compartia totes, ni de bon tros. Per exemple, pel que fa a les exhumacions, l’informe afirmava que era “quasi impossible” dur-les a terme, la qual cosa nosaltres ja havíem previst que ho acabarien dient perquè el govern s’havia negat a acceptar la nostra demanda que l’informe inclogués també un dictamen arqueològic. Tampoc no compartíem que les conclusions fessin referència a la necessitat d’aportar recursos públics a l’Església catòlica per tal que a la basílica (àmbit eclesial) es poguessin dur a terme reformes i reparacions estructurals. Amb tot, pel que fa a la resta del contingut, compartíem la recomanació que l’indret es convertís en un espai per a la memòria de les víctimes i els morts de la guerra i d’interpretació històrica i el trasllat de les restes del Dictador i de José Antonio Primo de Rivera.

El que no té cap mena de perdó rau en com actuaren Zapatero, Jaúregui, i els capitostos del PSOE posteriorment. Permanentment, els preguntàvem quan executarien les recomanacions. A mesura que s’acostava el final de la legislatura, ens adonàvem que si no prenien una decisió, la possible victòria del PP condemnava les víctimes i la societat ha assumir el llegat franquista durant molt anys. Clamàrem perquè, almenys, prenguessin un acord, perquè encara que no tinguessin temps per executar-lo, al PP li resultaria més difícil fer-se enrere. De fet, si ens haguessin fet cas, Rajoy s’hagués trobat en un veritable dilema: tirar enrere les mesures que hagués pres el govern ZP o tirar-les endavant, malgrat fer-ho a contracor i lentament.

Però no van fer res. Res! Van ser tan irresponsables com insultants envers la memòria de les víctimes i la de tots nosaltres. De fet, actuaren fidels a la seva visió revisionista del Franquisme, d’acord a allò que han dut a terme la generació de socialistes felipistes del PSOE: obviar els forats negres de la Transició.

No tenen perdó! No els ho perdonarem mai!

 

 

La ofensa actual del Valle de los Caídos pesará sobre Zapatero y Jaúregui.

19/03/2013

Leo en los periódicos que hoy TV3 estrena un documental («Abuelo, te sacaré de aquí») sobre el Valle de Los Caídos, razón por la cual conviene tener presentes algunos hechos. De entrada, hay que recordar que el PSOE impidió la aprobación de una verdadera Ley de la Memoria que hiciera justicia a las víctimas y endosan a IU, CiU y PNV un verdadero fraude hecho ley, que de otra manera aceptaron. Ni encaraba la resolución del agravio insultante de la existencia del Valle de los Caídos, ni contenía el reconocimiento jurídico de las víctimas como tales, impedía la anulación de las sentencias, obviaba la reparación de daños, etc … En definitiva, nada de todo aquello que contienen otras leyes aprobadas en sociedades que sufrieron, también, pasados fascistas, y que han hecho de verdad los deberes. El Estado español, pues, sigue siendo una anomalía, por lo que hoy se habla en todo el modelo español de impunidad.

Al iniciarse la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero nos rechazaron una propuesta de modificación de la Ley y hacia el 2011 volvimos. A raíz de una interpelación hecha al ministro Jauregui (creo que está colgada en youtube) planteamos la necesidad de encargar a una comisión de expertos forenses y arqueólogos, de acuerdo con la asociación de familiares que tienen personas enterradas en el Valle de los Caídos, la elaboración de un informe sobre las medidas que habría que tomar para hacer posible la localización y la identificación de los restos de las personas enterradas a fin de facilitar su exhumación y traslado. El PSOE votó en contra.

En el debate, el PSOE (Jaúregui) argumentó que técnicamente era difícil y que costaría demasiado, por lo que desde la tribuna dejamos dicho que ya era hora de pedir a algunas empresas que pagaran. Sí, las empresas (Huarte, Dragados y Construcciones), que hicieron grande acumulaciones de capital construyendo el Valle de los Caídos con trabajo republicano esclavo.

Al cabo de un tiempo, el PSOE, atendiendo a la vergüenza que supone alrededor del mundo La existencia del Valle de los Caídos pareció que quería corregirse. El ministro Jaúregui nos vino a ver y nos comunicó que querían ponerse y que habían pensado crear una Comisión de Expertos para que concluyera qué podía hacerse con el Valle de los Caídos, que estaban dispuestos a hacer algo y que propusiéramos el nombre de un experto para integrarse. Y propusimos Ricard Vinyes. También participaron dos catalanes más, Carme Molinero y Hilari Raguer, el cual posiblemente sería propuesto por CiU.

Unos meses antes, pocos, de terminar la legislatura, la Comisión de Expertos concluyó los trabajos. Cabe decir que Esquerra no las compartía todas, ni mucho menos. Por ejemplo, con respecto a las exhumaciones, el informe afirmaba que era «casi imposible» llevarlas a cabo, lo que nosotros ya habíamos previsto que lo acabarían diciendo que el gobierno se había negado a aceptar nuestra demanda que el informe incluyera también un dictamen arqueológico. Tampoco compartíamos que las conclusiones hicieran referencia a la necesidad de aportar recursos públicos a la Iglesia católica para que la basílica (ámbito eclesial) se pudieran llevar a cabo reformas y reparaciones estructurales. Con todo, en lo que respecta al resto del contenido, compartíamos la recomendación de que el lugar se convirtiera en un espacio para la memoria de las víctimas y los muertos de la guerra y de interpretación histórica y el traslado de los restos del Dictador y de José Antonio Primo de Rivera.

Lo que no tiene ningún tipo de perdón radica en cómo actuaron Zapatero, Jaúregui, y los cabecillas del PSOE posteriormente. Permanentemente, los preguntábamos cuando ejecutarían las recomendaciones. A medida que se acercaba el final de la legislatura, nos dábamos cuenta de que si no tomaban una decisión, la posible victoria del PP condenaba las víctimas y la sociedad ha asumir el legado franquista durante muchos años. Claman porque, al menos, tomaran un acuerdo, porque aunque no tuvieran tiempo para ejecutarlo, al PP le resultaría más difícil echarse atrás. De hecho, si nos hubieran hecho caso, Rajoy hubiera encontrado en un verdadero dilema: echar atrás las medidas que hubiera tomado el gobierno ZP o sacarlas adelante, a pesar hacerlo a regañadientes y lentamente.

Pero no hicieron nada. Nada! Fueron tan irresponsables como insultantes hacia la memoria de las víctimas y la de todos nosotros. De hecho, actuaron fieles a su visión revisionista del Franquismo, de acuerdo a lo que han llevado a cabo la generación de socialistas felipistas del PSOE: obviar los agujeros negros de la Transición.

No tienen perdón! No se lo perdonaremos nunca!

http://blocs.esquerra.cat/joan-tarda/bloc/lofensa-actual-del-valle-de-los-caidos-pesara-sobrhttp://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form;jsessionid=09BE3836A943B35FF17E8307CFDAC998?viewName=presentacione-zapatero-i-jauregui?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter