Noticias

El Fòrum per la Memòria alerta que un panteó amenaça les despulles dels republicans del fossar de València
L'Avanç - 14/07/2006


El Fòrum per la Memòria del País Valencià alerta, en una carta remessa als mitjans de comunicació, que una nova construcció amenaça una fossa o­n hi ha enterrats republicans represaliats pel franquisme. L'Ajuntament ha autoritzat la construcció d'un panteó privat sobre una fossa del cementiri general o­n han aparegut restes humanes.

XM / Redacció

"Sense descans, ni per estiu ni per dol, aquest Ajuntament segueix actuant sobre les fosses comunes, removent els ossos que allí no reposen, removent les ferides d'una memòria en la qual segueix vencent l'oblit. Sembla ser que és ara un luxós panteó privat l'objecte de l'obra, el motiu de la destrucció d'altra Fossa Comuna, el d'un troset que quedava de gespa sobre el quadre 10º de la qual anara fossa comuna de la Secció. 5ª Dreta, un solaret lliure entre panteó i panteó.

Sobre una fossa que abasta el període d'agost de 1945 a 1950 i alberga 16.535 cossos registrats, morts d'un temps fora ja del període més feroç de la repressió sobre els vençuts (1), si, però és un espai aquest, en el qual segons testimoniatges orals de l'època (i el del Sr. Manzanares que va ser publicat en el diari Llevant), va haver soterraments "incontrolats" que no figuren registrats, dels quals per tant no existeixen constància d'exhumacions i, l'estat actual de les quals, és el de probable existència de restes de represaliats.

En tot cas les actuacions de la regidoria segueixen sent negligents, i més atentes al negoci immobiliari i de la construcció, que al degut respecte als morts i, a la investigació i reconstrucció de la Memòria, l'única base de reconciliació possible, aqueixa que tant diuen anhelar. Seguim trobant-nos ossos dispersats de ignoto destinació... Les fotografies proven solament en part el que es podia veure aquest dilluns 7 en el cementiri de València, ... solament en part perquè, quan vam tornar amb la càmera, els ossos més visibles i ostentosos (com un crani foradat) ja no estaven, ...on van anar?, qui va donar l'ordre de retirar-los i com va ser la seua destinació?, perquè seguien sobre la terra remoguda per les màquines altres restes apreciables?...

Senyora Alcaldessa, Sra.. regidora. perquè no efectuen les seues promocions immobiliàries de luxe en la nova i verge Secció 20, al costat de les seues adossats de nínxols que el jutjat li va impedir col·locar sobre la tristament famosa secció 7ª?. Senyores, no ens acusen de remoure el passat, són vostès qui deixen els ossos al cruel sol de juliol, nosaltres solament prenem nota. (1) de fet l'estat de guerra vam estimar que es va mantenir fins a l'any 1.948, la base del conflicte havia estat social i ideològica i els vencedors van seguir batallant fins a considerar-se consolidats".